vriomtilfjell

VRI OM TIL FJELL

Det e sant ej e en løgner

Ej ser at du ikkje ser det

Ej berre venta
Inni her et ønske om å gå fra alt

Dråpen fanga i munnen

Den leve så rasande
den overlev alt ej sei

Mørket der lyset va
Det kan ikkje ej for

E ej den fargen

Alt ej sei kjem uttafrå

Sjela e så langt ifrå
Viss du går
så følge ej ette dej

For ej e berre et navn