Durasaut

DU RASAR UT

Alt ej ikkje får igjen
Sakna
Sorga ligg i klem

Ukjente ansikt går forbi på gata
Ser dei på meg
Ser dei ette mej
Ken e det dei ser

Sjå en vei og gå med den
Blikket fanga lengselen

Ukjente ansikt går forbi på gata
Ser dei på meg
Ser dei ette mej
Ken e det dei ser
Ej går stille
som en vind rundt i ring
Kræsja heilt tilfeldig med mej sjøl

Du rasa ut igjen
Ej sitt igjen
Inni et ras av tanka
Om ka ti du kjem igjen