Ejveitkvardagatdufinst

EJ VEIT KVAR DAG AT DU FINST

Ej skrive mej tilbake

Heile livet mitt
Kom tilbake

Inn i tåka

Bli med mej

Ej e våken
Ej e våken
Ej e våken
Ej ligg våken